top of page

ПРОЕКТ „Подобряване качеството на живот на деца в нужда от общините Разград, Исперих, Лозница и Самуил и насърчаване на тяхното социално включване”

Актуализирано: 2.07

Сдружение „Женска алтернатива за независимост, етническа толерантност и асоцииране” (ЖАНЕТА) гр. Разград изпълнява проект „Подобряване качеството на живот на деца в нужда от общините Разград, Исперих, Лозница и Самуил и насърчаване на тяхното социално включване”.

Проектът се финансира по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. и е в размер на 355 348 лева, изцяло безвъзмездна помощ. Процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата”, съфинансиран от ESF +,чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Целта на проекта e да допринесе за намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, както и за подобряване качеството на живот чрез предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги на деца в нужда и техните семейства в общините Разград, Исперих, Лозница и Самуил. Целевата група са деца от 7-18 години.

Проведоха се информационни кампании в четирите общини, разработиха се материали, както и Програма за превенция на ранните бракове и раждания и Мерки за повишаване на здравната култура по отношение превенция болестите сред децата. Те се използват при изпълнение на дейностите по проекта. Към момента са обхванати близо 200 деца.  Провеждат се групови занимания и индивидуални консултации.

Здравни и социални беседи се провеждат в училищата ПГ по ВМЗ „Ал.Стамболийски“-Лозница, ОУ „Кирил и Методий“-с.Ясеновец, ОУ „Отец Паисий“-Разград, ПГССХВТ „Ангел Кънчев“-Разград, ОУ „Елин Пелин“ с.Стражец, ПГ „Васил Левски“-Исперих.

През лятната ваканция предстоят интересни занимания и обучения за потребителите.6 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page