top of page
Pen and folders

Лицензи

№ Л-3129-280

За предоставяне на социалната услуга Информиране и консултиране

280.jpg.png

№ Л-3129-282

За предоставяне на социалната услуга Общностна работа

282.jpg.png

№ Л-3129-284

За предоставяне на социалната услуга Обучение за придобиване на умения

284.jpg.png

№ Л-3129-1171

За предоставяне на социалната услуга Подкрепа за придобиване на трудови умения

1171.jpg.png

№ Л-3129-1173

За предоставяне на социалната услуга

Дневна грижа

1173.jpg.png

№ Л-3129-1175

За предоставяне на социалната услуга

Терапия и рехабилитация

1175.jpg.png

№ Л-3129-1177

За предоставяне на социалната услуга Информиране и консултиране

1177.jpg.png

№ Л-3129-281

За предоставяне на социалната услуга Застъпничество и посредничество

281.jpg.png

№ Л-3129-283

За предоставяне на социалната услуга Терапия и рехабилитация

283.jpg.png

№ Л-3129-285

За предоставяне на социалната услуга Осигуряване на подслон

285.jpg.png

№ Л-3129-1172

За предоставяне на социалната услуга Резидентна грижа

1172.jpg.png

№ Л-3129-1174

За предоставяне на социалната услуга Обучение за придобиване на умения

1174.png

№ Л-3129-1176

За предоставяне на социалната услуга Застъпничество и посредничество

1176.jpg.png

№ Л-3129-1178

За предоставяне на социалната услуга Осигуряване на подслон

1178.jpg.png
bottom of page