top of page

"ЖАНЕТА" & "BCause"

Актуализирано: 24.02.2023 г.

Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Женска Алтернатива за Независимост Етническа Толерантност и Асоцииране“ (ЖАНЕТА), приключи изпълнението на проект „Подкрепа за достойни старини на възрастни хора от селата Хърсово и Голям Извор, община Самуил“.


Обхваната беше голяма част от представителите на уязвими групи в Област Разград. Селата Голям Извор и Хърсово от Община Самуил са с висок процент крайно бедно и застаряващо население, разчитащо на трудова ангажираност само през пролетно-летния сезон. Поетите ангажименти при стартиране на проекта в двете села са изпълнени. Разпределени и получени от над 30 семейства са хранителни продукти, дрехи и обувки. Един от надарените жители на с. Голям Извор и „герой“ от старта на проекта – Румен Боянов – бай Дачо, с усмивка под мустак, сподели, че тези храни и дрехи, за него и съселяните му, са облекчение в трудното за тях ежедневие. Другият старец, също „герой“ от старта на проекта – Георги Георгиев от с. Хърсово, с леката си усмивка показа, че живеца му го има и си е върнал вярата в доброто.


Доставени бяха пейки за жителите на двете села. Ремонтирани са над 20 битови електрически уреди на самотно живеещи възрастни хора – тостери, котлони, телевизор, ел. инсталация, бойлери, фурни.

С дейностите по проекта се ангажираха 8 доброволци от сдружението.


СНЦ“ЖАНЕТА“ винаги е в помощ на уязвимите групи от населението на Област Разград и отчита изпълнението на проект „Подкрепа за достойни старини на възрастни хора от селата Хърсово и Голям Извор, община Самуил“ като успешно и ефективно. Проектът е финансиран от фонд "Нашите родители" на фондация „BCause".

17 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page