top of page

КАМПАНИЯ

НЕ на тормоза в училище

Локация

Област Разград

Период

19.11.2023 - 28.02.2024 год.

Кампанията "НЕ на тормоза в училище" стартира на 13 ноември 2023 г. (Световен ден на борба с насилието над деца) и ще продължи до 28 февруари 2024 г. (Ден на розовата фланелка). Ние се стремим да развием у децата умения за разпознаване на тормоза, предпазване от него и да се научат да подкрепят тези, които имат нужда. Екипът ни ще провежда образователни сесии, където ще обсъждаме проблема, ще предоставим важни насоки и съвети за справяне с него. В допълнение, обявяваме конкурс за плакат с девиз, в който не индивидуално, а цели класове ще участват заедно. Тази инициатива подчертава колективната отговорност и сътрудничеството, поощрявайки ги чрез награди за активно участие. Нека заедно направим нашите училища по-безопасни и подкрепящи среди за всички ученици!

Pink_shirt_day_Blog_Image_1200x630.jpg

Наградени в конкурса

"Бъди добър, бъди любезен, бъди смел, бъди приятел"
 

bottom of page