top of page
Pen and folders

Лицензи

№ Л-3129-280

За предоставяне на социалната услуга Информиране и консултиране

Лиценз № Л-3129-280

№ Л-3129-282

За предоставяне на социалната услуга Общностна работа

№ Л-3129-282

№ Л-3129-284

За предоставяне на социалната услуга Обучение за придобиване на умения

№ Л-3129-284

№ Л-3129-281

За предоставяне на социалната услуга Застъпничество и посредничество

№ Л-3129-281

№ Л-3129-283

За предоставяне на социалната услуга Терапия и рехабилитация

№ Л-3129-283

№ Л-3129-1178

За предоставяне на социалната услуга Осигуряване на подслон

№ Л-3129-1178
bottom of page