top of page

Нашата история

      Първите стъпки в нашата дейност, още преди учредяване на организацията, бяха организираните курсове за бременни, на които помагахме на младите майки да преодолеят страха от болката, разказвахме им, че раждането не е само физически акт, а естествен психо-физиологичен процес. Единственият ни ресурс беше нашия ентусиазъм за работа и желание да помагаме на деца и семейства в нужда.

Women Holding Hands

Нашата мисия

Мисията на сдружението е да работи за пълноценното приобщаване към обществото на деца, жени и семейства в неравнопоставено положение на територията на община Разград.

Нашият екип

Управителен съвет

Екип специалисти

bottom of page